De gedachten

 

1. De verantwoordelijkheid, voorwaarde van het optimisme.

 

Het optimisme is een bewuste beslissing die oefening, inspanning en zelfdiscipline vergt. Zolang we de anderen of de omstandigheden verantwoordelijk houden voor ons ongeluk en onze moeilijkheden, kunnen we ons leven niet verbeteren. Een mooi leven is immers een privilege dat voorbehouden is aan mensen die zich bewust zijn van hun macht, alsook van hun daarbij horende vrijheid en verantwoordelijkheid.

2. Hij die parels wil vinden, moet in zee duiken.

We moeten vaststellen, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, dat hoe veiliger we ons voelen, hoe meer we vrezen deze veiligheid te verliezen. Zoals Goethegeloven wij dat er ?een fundamentele waarheid’ bestaat welke men niet mag verloochenen op straffe van het teloorgaan van vele nieuwe ideeën en schitterende plannen, namelijk dat wanneer een persoon zich actief inzet, alles rondom hem in beweging komt. De inzet van een mens maakt dat plots een heleboel zaken op gang komen en gerealiseerd worden, die anders wellicht nooit het licht hadden gezien. Zulk een ingesteldheid leidt spontaan tot gebeurtenissen en ontmoetingen waarvan men anders alleen had kunnen dromen! Durf is synoniem van geniale ingesteldheid, zekere kracht en ja, waarom geen magie?

3. Optimisme staaft op waarden

Volgens Emmanuel Kant moeten we handelen zodanig dat de mensheid niet wordt verstoord indien iedereen handelde zoals wij handelen. In diezelfde betekenis zei Fedor Dostoïevskidat ieder mens verantwoordelijk is voor alles en voor iedereen.

4. De berusting is een verontreiniging.

Er zijn maar weinig deugden zo triest als de berusting. Ze transformeert in droombeelden of bijkomstige dromerijen projecten die zich eerst als wil en als vrijheid hadden gevormd. (Simone de Beauvoir) Zij die leven zijn zij die strijden: het zijn zij waarvan een stevig doel de ziel en het voorhoofd vult, degenen die van een hoog lot de ruwe top beklimmen, degenen die nadenkend lopen, die dag en nacht enig zwaar werk of een grote liefde voor ogen hebben. Het is de werknemer, de herder, de arbeider, degene waarvan het hart goed is, degene waarvan de dagen vol zijn, hij is het die leeft. (Victor Hugo)

5. Optimist zijn betekent niet dat men zich hoeft voor te doen alsof alles op elk ogenblik goed gaat.

Het optimisme is geen aangeboren aanleg voor geluk die ons zou vrijwaren van alle pijnlijke en droevige momenten in ons leven. Voor een optimist kan het leven mooi zijn, alle moeilijkheden of tegenslagen ten spijts. Een optimist is er zich bewust van dat het niet de weg is die moeilijk is, maar dat de moeilijkheid de weg is.

“Indien je dagelijks leven je geen voldoening geeft, beschuldig dan niet je leven maar wel jezelf. Besef dat je de zaken niet dichterlijk genoeg benadert om er de rijkdommen van in te zien”. (RAINER MARIA RILKE)

6. Het is gemakkelijker kritiek te uiten dan een kunstwerk te verwezenlijken.

We geloven dat het nuttig zou zijn, de leer van Socrates indachtig, dat iedereen over anderen zou praten op een correcte, welwillende en nuttige wijze.

7. Optimisme bouwt op het vertrouwen.

Wij zijn van plan om een ware culturele revolutie te bewerkstelligen die gegrond is op het vertrouwen in de toekomst, een vertrouwen waardoor het verlangen naar ondernemen met genot wordt opgewekt teneinde morgen een wereld te bieden die mooier, rechtvaardiger en humaner is dan vandaag. Samen gaan we aan een culturele revolutie werken die opteert voor samenwerking die haar inspiratie vindt in het vertrouwen op welvaart eerder dan voor concurrentie die gegrond is op de angst van een nijpend tekort. Vertrouwen is lumineus, hoopvol, in tegenstelling met onze angsten die meestal gekoppeld zijn aan onwetendheid en vooral in tegenstelling met de angst van de andere, de andere met al zijn verschillen, sociaal en cultureel, de andere wiens huid een verschillende kleur heeft, de andere die niet dezelfde religieuze overtuiging heeft als de mijne, de andere die een andere taal spreekt.

8. Optimisme is goed voor de gezondheid.

Het is aangetoond dat een optimistische benadering van het leven en het positief denken de kans op een lang en gezond leven aanmerkelijk vergroten.

“Ik heb beslist dat ik gelukkig zou zijn. Dit is beter voor de gezondheid” Voltaire

9. De wereld is mooier dan de media ons voorhouden.

Gebeurtenissen zoals geweld, criminaliteit, collectieve ontslagen, rampen enz. krijgen zeer veel aandacht in de geschreven pers en op televisie. Wij vragen niet dat het slechte nieuws zou verzwegen worden, maar we zouden het wel op prijs stellen dat het goede nieuws, dat trouwens frekwenter is dan het slechte, ook in de kijker komt. Men heeft het vaak over mensen die zich slecht gedragen. Wij willen eveneens iets vernemen over die honderdduizenden mensen die zich dag in dag uit naar best vermogen inzetten om de wereld te verbeteren.