De akties

Optimisten Zonder Grenzen zal haar maatschappelijk doel nastreven, namelijk met:

1. de oprichting van een studie-en documentatiecentrum dat de wetenschappelijke bijdragen zal verzamelen.

2. het promoveren van lokale verenigingen et de coordinatie van hun akties.

3. het samenstellen van verscheidene werkgroepen en nl. een werkgroep waar de filosofie zal besproken worden, een juridische werkgroep, een werkgroep voor de nieuwe technologieën, een financiële werkgroep, een werkgroep voor de etiek, een werkgroep voor de vertalingen, enz…

4. de oprichting van een autonoom netwerk dat voorbehouden zal zijn voor de leden van Optimisten Zonder Grenzen.

5. de organisatie van een jaarlijks congres over het optimisme