Het doel

Het doel van Optimisten Zonder Grenzen

Optimisten Zonder grenzen heeft tot doel de mentaliteiten over de grenzen heen te bewegen in de richting van een groter optimisme, meer enthousiasme, een beter humeur, een positief denken, moed en ondernemingszin. De vereniging wil ook een groter broederschap aanmoedigen en de verstandhouding tussen de individuen en tussen de gemeenschappen en culturen verbeteren.

De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij willen dan ook de gelatenheid, de zwartgalligheid en het negativisme bestrijden. Zij verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.

De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch zo gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.